Baggerwerken

Het schoonhouden van water is van groot belang voor het behoud van een goede waterkwaliteit, de afvoer van (hemel)water en het in stand houden van de juiste vaardiepte.

  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
20160823 stoop 315092.jpg

Baggerwerkzaamheden

Stoop Baggerwerk houdt zich bezig met diverse (sanerings)baggerwerkzaamheden en verwijdert slib uit (moeilijk bereikbare) stadsgrachten, vijvers en waterpartijen, sloten, kanalen, natuurgebieden en jachthavens.

Volwaardige baggervloot

De onderneming beschikt over een volwaardige baggervloot en al het benodigde specialistische materieel voor kleinschalige baggerwerkzaamheden, zoals sleep- en schuifboten, pontons en elevatorbakken.