Saneringsbaggerwerk

Waterpartijen met verontreinigde bagger schonen
  • 2 vrachtauto's
  • 3 elevatorbakken
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water

Saneringsbaggerwerk

Voor het verwijderen van verontreinigde bagger uit waterpartijen is de juiste kennis en ervaring aanwezig. Hierbij kunnen saneringszone’s worden ingericht, waarbij deze overslaglocatie en het in te zetten materieel voldoet aan de veiligheidseisen.

In beeld

Expertisepagina