Blad van waterbodem verwijderen

Blad van waterbodem verwijderen met maai-/veegboot
  • 3 elevatorbakken
  • 50 bedrijfsauto's
  • 13 kranen (2,5-18 ton)

Blad van waterbodem verwijderen

Watergangen dienen periodiek geschoond te worden van bagger, maar ook stelselmatige bladval in een watergang kan leiden tot een te kleine waterdiepte. Met de maai-/veegboot en een speciaal daarvoor ontwikkelde giek met graafbak kan dit blad van de bodem van een watergang worden verwijderd, waarna dit wordt afgevoerd.

In beeld

Expertisepagina