Blad van waterbodem verwijderen

Blad van waterbodem verwijderen met maai-/veegboot
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 2 maai-/veegboten voor schouwwerkzaamheden
  • 50 bedrijfsauto's

Blad van waterbodem verwijderen

Watergangen dienen periodiek geschoond te worden van bagger, maar ook stelselmatige bladval in een watergang kan leiden tot een te kleine waterdiepte. Met de maai-/veegboot en een speciaal daarvoor ontwikkelde giek met graafbak kan dit blad van de bodem van een watergang worden verwijderd, waarna dit wordt afgevoerd.

In beeld

Expertisepagina