Blad van waterbodem verwijderen

Blad van waterbodem verwijderen met maai-/veegboot
  • 904 klic-meldingen gemiddeld per jaar
  • 2 schuifboten (groot en klein) voor baggerwerkzaamheden
  • 21 trekkers (20-200 pk)

Blad van waterbodem verwijderen

Watergangen dienen periodiek geschoond te worden van bagger, maar ook stelselmatige bladval in een watergang kan leiden tot een te kleine waterdiepte. Met de maai-/veegboot en een speciaal daarvoor ontwikkelde giek met graafbak kan dit blad van de bodem van een watergang worden verwijderd, waarna dit wordt afgevoerd.

In beeld

Expertisepagina