Blad van waterbodem verwijderen

Blad van waterbodem verwijderen met maai-/veegboot
  • 2 schuifboten (groot en klein) voor baggerwerkzaamheden
  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 4 sleperboten voor transport in water

Blad van waterbodem verwijderen

Watergangen dienen periodiek geschoond te worden van bagger, maar ook stelselmatige bladval in een watergang kan leiden tot een te kleine waterdiepte. Met de maai-/veegboot en een speciaal daarvoor ontwikkelde giek met graafbak kan dit blad van de bodem van een watergang worden verwijderd, waarna dit wordt afgevoerd.

In beeld

Expertisepagina