Rietstokken verwijderen

Rietstokken in het water afgraven met gespecialiseerde boot of kraan
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 2 maai-/veegboten voor schouwwerkzaamheden

Rietstokken verwijderen

Riet wordt periodiek tot net onder het waterpeil afgemaaid. Indien watergangen dichtgroeien met riet kan een daarvoor gespecialiseerde kraan of boot worden ingezet om de rietstokken in de vaste bodem af te graven.

In beeld

Expertisepagina