Verlandingen verwijderen

Vanaf het water verwijderen en afvoeren van verlandingen
  • 2 schuifboten (groot en klein) voor baggerwerkzaamheden
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 50 bedrijfsauto's

Verlandingen verwijderen

Verlandingen, ook wel rietkraggen genoemd, kunnen in de meeste situaties het best verwijderd worden vanaf het water. Hiervoor kunnen werkvlotten, werkpontons, sleep-/duwboten en elevatorbakken worden ingezet.

In beeld

Expertisepagina