Verlandingen verwijderen

Vanaf het water verwijderen en afvoeren van verlandingen
  • 25% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 2
  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 2 maai-/veegboten voor schouwwerkzaamheden

Verlandingen verwijderen

Verlandingen, ook wel rietkraggen genoemd, kunnen in de meeste situaties het best verwijderd worden vanaf het water. Hiervoor kunnen werkvlotten, werkpontons, sleep-/duwboten en elevatorbakken worden ingezet.

In beeld

Expertisepagina