Basisdoelstellingen

Stoop Groenvoorziening is groots in groen!
  • 12% social return on investment
  • 21 opleidingen en cursussen
  • 16jaar gemiddelde duur dienstverband

Basisdoelstellingen

Het takenpakket van de onderneming is zeer breed en daarmee kan zij haar diensten op meerdere markten afzetten.

Stoop Groenvoorziening biedt structureel werkgelegenheid aan tientallen mensen die woonachtig zijn in de nabije omgeving. Op die manier levert het bedrijf een bijdrage aan het welzijn en de welvaart van deze mensen en hun omgeving, waarbij de onderneming continue tracht de werkomstandigheden van haar personeel te verbeteren. Het bedrijf onderhoud de openbare ruimte in haar werkgebied (Noord-Holland) met een zo laag mogelijke milieubelasting, duurzame energie en een eigen compostering.

Zelfvoorzienend zijn is een kernkwaliteit van Stoop Groenvoorziening. Goed personeel (breed inzetbaar), goed materieel, beschikken over de nodige certificaten en een solide financiële situatie zijn daarin van groot belang. Hiermee kan het bedrijf te allen tijde op de korte, middellange en lange termijn blijven investeren in kwaliteit. Het handhaven van het goede kwaliteitsimago is voor de onderneming cruciaal om haar bestaansrecht te behouden.

Het sociale karakter van het bedrijf is gebaseerd op reciprociteit, zowel richting haar personeel als naar haar leveranciers. Stoop Groenvoorziening biedt tevens actief arbeidskansen aan studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bedrijf streeft er naar om elk jaar een omzet te behalen die minimaal 85% bedraagt van het geïndexeerde gemiddelde van de vijf voorgaande jaren.

Een onderdeel van het zelfvoorzienend zijn is tevens het voornemen om onafhankelijk te zijn van de markt en sleutelfuncties binnen de onderneming. De flexibele organisatie van mens en materieel is een belangrijk onderdeel van het onafhankelijk kunnen opereren. Hierbij streeft het bedrijf naar minimaal 40% van de productieve uren te laten bestaan uit de flexibele schil.

Op fiscaal en juridisch vlak voldoet Stoop Groenvoorziening te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Tevens is zij in het bezit van alle benodigde vergunningen en ontheffingen.