Certificaten

Stoop Groenvoorziening hecht veel waarde aan een goede certificering en kwalificering van het bedrijf en haar medewerkers. Certificering is immers een bewijs van bekwaamheid.
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 13 behaalde certificaten
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op de vakkundigheid en de kwaliteit van de gecertificeerde groenprofessionals van Stoop. De onderneming heeft daarom een diversiteit aan certificaten en kwalificaties, zowel op het gebied van vakmanschap en kwaliteit, als duurzaamheid en behoud van het milieu.

Certificaten: