Certificaten

Stoop Groenvoorziening hecht veel waarde aan een goede certificering en kwalificering van het bedrijf en haar medewerkers. Certificering is immers een bewijs van bekwaamheid.
  • 5 medewerkers zijn boomveiligheidscontroleur voor VTA-controles
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna
  • 2 medewerkers zijn Natuurgidsen/Flora & Fauna-controleurs

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu

Opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op de vakkundigheid en de kwaliteit van de gecertificeerde groenprofessionals van Stoop. De onderneming heeft daarom een diversiteit aan certificaten en kwalificaties, zowel op het gebied van vakmanschap en kwaliteit, als duurzaamheid en behoud van het milieu.

Certificaten: