Waterbouw

Nederland staat bekend om zijn expertise op het gebied van waterbouw. Bij de aanleg van ecologische oevers met planten, kruiden en bloemrijk gras staat Flora & Fauna meer centraal.
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 13 kranen (2,5-18 ton)
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3

Nederland waterland

Stoop Waterbouw legt zich toe op de aanleg en het vervangen van waterwerken, zoals beschoeiingen, damwanden, bruggen en natuurvriendelijke oevers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers met een specialisatie in waterbouwkundig werk.

Stoop is breed inzetbaar

De waterbouwwerkzaamheden zijn divers: van beschoeiingswerken ter voorkoming van de afkalving van land tot de aanleg van boomschorsdammen in natuurgebieden en het renoveren van bruggen.

Flora & Fauna

Stoop Waterbouw beschikt over een eigen ecoloog en werkt met Flora & Fauna-gecertificeerde medewerkers. Indien nodig kan er in het kader van waterwerkzaamheden vooraf een QuickScan worden uitgevoerd.