Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke en ecologische oevers aanbrengen
  • 13 kranen (2,5-18 ton)
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 2 vrachtauto's

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke en ecologische oevers kunnen worden aangebracht ter vervanging van beschoeïngen, zodat flora en fauna meer de ruimte krijgt op de grens van water en land.

In beeld

Expertisepagina