Groenrecycling

Duurzaam werken door middel van groenrecycling betekent een besparing op het gebruik van natuurlijke grondstoffen en energie.
  • 700m3 compost verhandeld (afgelopen jaar)
  • 500m3 bomenzand 500 verhandeld (afgelopen jaar)
  • 3.900m3 grond gestort (afgelopen jaar)

Stoop werkt duurzaam

Stoop Groenrecycling heeft een sterke positie verworven in de groenrecycling. De grondproducten en compost die uit de groenrecycling voortkomen, worden gebruikt voor het planten van bomen en de aanleg van tuinen, parken, sportvelden en bermen. Op dit werkterrein is de onderneming volledig gecertificeerd en heeft het een functie van grondbank waarmee het grondpartijen mag innemen, splitsen of samenvoegen en verhandelen.

Verkleinen van groenafval voor derden

Stoop kan op locatie groenafval en sloophout voor derden verkleinen tot composteerbaar materiaal of biomassa. Hiervoor worden verkleiningsmachines van 800 tot 1.000 pk gebruikt. Aan het einde van het composteerproces wordt een sterzeef gebruikt om compost of biomassa af te zeven op de gewenste fractie.

Grondproducten

Stoop produceert hoogwaardige grondproducten die geschikt zijn voor diverse toepassingen. Bomenzand 500 of Stoop Bomenzand worden verwerkt onder verhardingen en in de open grond wordt Bomengrond, Gemengde Compostgrond (tuinaarde), Dressgrond, Aanvulgrond en Beukengrond toegepast.