Grondproducten mengen

Grondproducten mengen en aanmaken
  • 10.500m2 oppervlakte composteringsterrein
  • 1 zeefinstallatie voor zeven verkleind groenafval en grondproducten
  • 3.700m3 bomengrond verhandeld (afgelopen jaar)

Grondproducten mengen

Door grondproducten en meststoffen met een mengmachine in de juiste verhouding te mengen kunnen grondproducten als bomengrond, bomenzand en gemengde compostgrond worden aangemaakt die aan alle specifieke vereisten voldoen.

In beeld

Expertisepagina