Grondproducten mengen

Grondproducten mengen en aanmaken
  • 3.700m3 bomengrond verhandeld (afgelopen jaar)
  • 4.100m3 gemengde compostgrond verhandeld (afgelopen jaar)
  • 26.000m3 groenafval gestort (afgelopen jaar)

Grondproducten mengen

Door grondproducten en meststoffen met een mengmachine in de juiste verhouding te mengen kunnen grondproducten als bomengrond, bomenzand en gemengde compostgrond worden aangemaakt die aan alle specifieke vereisten voldoen.

In beeld

Expertisepagina