Groencompost zeven

Groencompost zeven met sterzeefinstallatie
  • 5.600m3 takken gestort (afgelopen jaar)
  • 500m3 bomenzand 500 verhandeld (afgelopen jaar)
  • 13 kranen (2,5-18 ton)

Groencompost zeven

Groencompost wordt gezeefd met behulp van een sterzeefinstallatie, zodat de grove delen worden gescheiden van de fijne delen. De fijne delen zijn geschikt als compostgrond en de grove delen worden opnieuw gecomposteerd. Met een kleinere schudzeef kunnen materialen op lastig bereikbare locaties worden gezeefd.

In beeld

Expertisepagina