Groencompost zeven

Groencompost zeven met sterzeefinstallatie
  • 2 vrachtauto's
  • 1.200m3 stoop bomenzand verhandeld (afgelopen jaar)
  • 1 zeefinstallatie voor zeven verkleind groenafval en grondproducten

Groencompost zeven

Groencompost wordt gezeefd met behulp van een sterzeefinstallatie, zodat de grove delen worden gescheiden van de fijne delen. De fijne delen zijn geschikt als compostgrond en de grove delen worden opnieuw gecomposteerd. Met een kleinere schudzeef kunnen materialen op lastig bereikbare locaties worden gezeefd.

In beeld

Expertisepagina