Boomverzorging

Bomen zijn een essentieel onderdeel van onze leefomgeving, omdat ze CO2 in zuurstof omzetten, vervuilde lucht filteren en een beeldbepalende functie hebben.
  • 2 vrachtauto's
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna
  • 904 klic-meldingen gemiddeld per jaar

European TreeWorker / European TreeTechnician

Voor ieder boomverzorgingsproject heeft Stoop het juiste materieel en gediplomeerde vakmensen in huis, zodat de werkzaamheden snel en kostenefficiënt worden uitgevoerd. VTA-controles, boominspecties en het snoeien en kappen van bomen gebeurt door European Tree Technicians, European Tree Workers en boomveiligheidscontroleurs.

Boomziektes

Stoop Boomverzorging is in het bezit van een ‘Boomziektecertificaat’ en is daarnaast een ‘Erkend Iepenaannemer’. Hiermee kunnen bomen met Iepziekte, Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Plotse Eikensterfte en de Verwelkingsziekte conform de daarvoor opgestelde eisen worden gekapt.

Flora & Fauna

Stoop Boomverzorging beschikt over een eigen ecoloog en werkt met Flora & Fauna-gecertificeerde medewerkers. Indien nodig wordt er in het kader van snoei- of kapwerkzaamheden vooraf een QuickScan uitgevoerd.