Groeiplaatsen verbeteren

Het verbeteren van groeiplaatsen met diverse grondproducten die het best toepasbaar zijn in de desbetreffende situatie
  • 356 kleine machines
  • 8 versnippercombinaties
  • 2 vrachtauto's

Groeiplaatsverbeteren

Goede groeiplaatsen zijn belangrijk in het kader van het aanslaan en de toekomstige groeiontwikkeling van zowel aan te planten bomen als beplantingen. Onder de verharding wordt gewerkt met bomenzand, indien nodig met permavoid-constructies, of boomgranulaat. In de open grond wordt grond verbeterd met bomengrond, gemengde compostgrond of specifiek vereiste grondproducten als beukengrond. Bij bestaande bomen kan dit ook middels het zuigen van de reeds aanwezige grond.

In beeld

Expertisepagina