Stobben frezen, bosfrezen en bosklepelen

Stobben frezen met kleine of grote frees, bosfrezen en bosklepelen
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 8 versnippercombinaties
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna

Stobben frezen, bosfrezen en bosklepelen

Waar mogelijk worden stobben gefreesd met een trekker en stobbenfrees, maar voor de minder goed bereikbare locaties kan er ook een handbediende rupsstobbenfrees worden ingezet. Indien het om grotere percelen gaat kan er ook worden gewerkt met zowel een trekker en bosfrees als een trekker met bosklepel. De bosfrees verwijderd houtige gewassen met een maximale diameter van 10 cm tot circa 10 cm beneden het maaiveld, terwijl de bosklepel dikkere houtige gewassen alleen boven het maaiveld verwijderd.

In beeld

Expertisepagina