Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Stoop onderhoudt de openbare ruimte in haar werkgebied op een duurzame manier. Het verantwoord omgaan met mens en milieu is daarbij van groot belang.

  • 100% van de medewerkers is VCA-gecertificeerd
  • 27.000 Kwh stroom jaarlijks opgewekt door zonnecollectoren
  • 12,5% Social Return On Investment
IMG_0572 blur effect op website.jpg

Zorg voor het milieu 

Zorg voor het milieu en een duurzame leef- en werkomgeving zijn belangrijk. Voor haar bedrijfsactiviteiten wil Stoop daarom zo duurzaam mogelijk met energie omgaan. Op het dak van het bedrijfspand zijn 116 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee wordt voorzien in een derde deel van het dagelijkse energieverbruik.

Groenrecycling 

Als groene onderneming houdt Stoop zich ook bezig met groenrecycling, waarbij de circulaire economie centraal staat. Met gespecialiseerd materieel en personeel worden diverse reststromen bewerkt tot herbruikbare grondproducten (compostering), biomassa (energiecentrales) en grondstoffen voor biogas (anaerobe vergisting).

Sociale investering 

Stoop is gericht op sociale verbetering. Dit gebeurt niet alleen door investering in veiligheid op de werkplek en het kwalificeren van medewerkers, maar ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in haar bedrijfsonderdeel ‘Groen/maat bedrijfsgroen’.

Groen/maat bedrijfsgroen

Groen/maat bedrijfsgroen is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Stoop Groenvoorziening en het leerwerkbedrijf WerkSaam Westfriesland. Via leer-werktrajecten worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op een reguliere baan. Tevens voldoet het bedrijf op deze manier ruimschoots aan de hedendaagse eisen vanuit de Participatiewet.

Rapportages CO2-Prestatieladder

Klik hier voor de CO2-Rapportage 2021 eerste halfjaar
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2020
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2020 eerste halfjaar
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2019
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2019 eerste halfjaar
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2018
Klik hier voor de CO2-Rapportage 2018 eerste halfjaar

Documenten CO2-Prestatieladder

Klik hier voor 3D1 CO2-keteninitiatief 2021
Klik hier voor 4A2 Kwaliteitsmanagementactieplan 2021
Klik hier voor 4A1 Ketenanalyse scope 3 2020

Info personeel CO2-Prestatieladder

Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2021 eerste halfjaar
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2020
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2020 eerste halfjaar
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2019
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2019 eerste halfjaar
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2018
Klik hier voor info personeel CO2-Prestatieladder 2018 eerste halfjaar

SKAO

Klik hier voor voor de documenten van de eisen 4.A.1 en 3.D.1, welke op de SKAO-website staan gepubliceerd.