Watergangen schouwen

Watergangen schouwen vanaf het water of de vaste kant en slootvuil afvoeren
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 174 grote machines

Watergangen schouwen

Het schouwen van watergangen kan Stoop Groenvoorziening verzorgen, zowel vanaf het water als vanaf de vaste kant. Het vrijkomende slootvuil kan worden ingenomen op de eigen compostering.

In beeld

Expertisepagina