Watergangen schouwen

Watergangen schouwen vanaf het water of de vaste kant en slootvuil afvoeren
  • 46 bosmaaiers
  • 3 klepelarmen voor maaien van ruige grastaluds
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna

Watergangen schouwen

Het schouwen van watergangen kan Stoop Groenvoorziening verzorgen, zowel vanaf het water als vanaf de vaste kant. Het vrijkomende slootvuil kan worden ingenomen op de eigen compostering.

In beeld

Expertisepagina