Watergangen schouwen

Watergangen schouwen vanaf het water of de vaste kant en slootvuil afvoeren

  • 470 bomen geplant (afgelopen jaar)
  • 4 cirkelknippers/mulchers voor het knippen van hagen
  • 1 stootbrander
Schouwen met de boot header 2.jpg

Watergangen schouwen

Het schouwen van watergangen kan Stoop Groenvoorziening verzorgen, zowel vanaf het water als vanaf de vaste kant. Het vrijkomende slootvuil kan worden ingenomen op de eigen compostering.

In beeld

1. Schouwen met kraan.JPG 2. Afvoeren schouwafval.JPG 3. Schouwen met boot.jpg 4. Vrachtauto met kraan header 3.jpg 5. Schouwen watergang met maai-veegboot.jpg 6. Grote kraan schouwen.JPG 7. Schouwafval afvoeren.jpg
Expertisepagina