Watergangen schouwen

Watergangen schouwen vanaf het water of de vaste kant en slootvuil afvoeren

  • 4 klepelmaaiers voor maaien van ruige grasbermen
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
  • 54 kettingzagen
Schouwen met de boot header 2.jpg

Watergangen schouwen

Het schouwen van watergangen kan Stoop Groenvoorziening verzorgen, zowel vanaf het water als vanaf de vaste kant. Het vrijkomende slootvuil kan worden ingenomen op de eigen compostering.

In beeld

1. Schouwen met kraan.JPG 2. Afvoeren schouwafval.JPG watergang schouwen.jpg 3. Schouwen met boot.jpg 4. Vrachtauto met kraan header 3.jpg 5. Schouwen watergang met maai-veegboot.jpg 7. Schouwafval afvoeren.jpg
Expertisepagina