Overige groenprojecten

IJsvogelwanden aanbrengen, paddenschermen plaatsen en nog veel meer..
  • 1 maai-/zuigcombinatie
  • 2 medewerkers zijn Natuurgidsen/Flora & Fauna-controleurs
  • 50 bedrijfsauto's

Overige groenprojecten

Naast de kernexpertises worden er ook diverse andere projecten uitgevoerd, zoals het aanbrengen van ijsvogelwanden, paddenschermen, helophytenfilters, stapelmuren, boombakken, ruïnetuinen en parkeerplaatsen. Terreinen herinrichten of bijzondere aanlegprojecten, zoals het aanplanten van bunkers met helm of het aanplanten van bossen, worden ook met beide handen aangepakt.

In beeld

Expertisepagina