Overige groenprojecten

IJsvogelwanden aanbrengen, paddenschermen plaatsen en nog veel meer..

  • 28 cirkelmaaiers
  • 470 bomen geplant (afgelopen jaar)
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna
HEADER Overige groenprojecten.JPG

Overige groenprojecten

Naast de kernexpertises worden er ook diverse andere projecten uitgevoerd, zoals het aanbrengen van ijsvogelwanden, paddenschermen, helophytenfilters, stapelmuren, boombakken, ruïnetuinen en parkeerplaatsen. Terreinen herinrichten of bijzondere aanlegprojecten, zoals het aanplanten van bunkers met helm of het aanplanten van bossen, worden ook met beide handen aangepakt.

In beeld

1. Paddenscherm.JPG 2. Paddenscherm.JPG 3. Paddenscherm.JPG 4. Helophytenfilter.JPG 5. Helophytenfilter.JPG 6. Helophytenfilter.JPG 7. Stapelmuur aanbrengen.JPG 8. Stapelmuur resultaat.JPG 9. Boombakken.JPG 10. Bunker met helm.JPG 11. Ruinetuin aanleggen.JPG 12. Ruinetuin resultaat.JPG 13. Terrein herinrichten.jpg 14. Parkeerplaatsen maken.JPG 15. Bos aanplanten.JPG
Expertisepagina