Onkruidbestrijding op verhardingen

Heteluchtonkruidbestrijding (HOB), heet water, borstelen, vegen, bosmaaien, open vlam branden en spuiten

  • 2 medewerkers zijn Natuurgidsen/Flora & Fauna-controleurs
  • 1 stootbrander
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
HEADER onkruidbestrijding op verharding.jpg

Onkruidbestrijding op verhardingen

Het bestrijden van onkruiden op verhardingen kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Voor de grotere oppervlakken wordt het heteluchtonkruidbestrijding (HOB) toegepast en voor intensievere minder goed bereikbare delen of specifieke situaties kan ook worden gekozen voor open vlam branders of borstelmachines. Uiteraard kunnen onkruiden ook worden bestreden met heet water, een bosmaaier, of het traditionele spuiten (wat in specifieke situaties nog is toegestaan).

In beeld

1. Borstelen.jpg 2. Bosmaaien.jpg 3. Bosmaaien.jpg 4. Heteluchtonkruidbestrijding.jpg 5. Heteluchtbranden met WeedHeater.JPG 6. Heteluchtbranden met WeedHeater.JPG 7. Open vlam brander.jpg
Expertisepagina