Speelplaatsen

Speeltoestellen plaatsen, speelondergronden aanbrengen en natuurlijke speelplaatsen creëren
  • 12% social return on investment
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water

Speelplaatsen

Kinderen dienen overal, zowel in buitengebieden, parken als stedelijk gebied, een plek te krijgen in onze buitenruimte. Het aanbrengen van speelplaatsen, natuurlijk en/of avontuurlijk, maar ook het aanbrengen van speeltoestellen of vervangen van speelondergronden zijn hierin belangrijke expertises.

In beeld

Expertisepagina