Wegen integraal onderhouden

Bermen, sloten en vaarwegen onderhouden, beplantingen en rotondes onderhouden, boombeheer en verkeersmaatregelen treffen
  • 3 hetelucht onkruidbranders (HOB)
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
  • 2 vrachtauto's

Wegen integraal onderhouden

Het integraal onderhouden van het groen langs provinciale- en rijkswegen vraagt een goede organisatie, waarbij de veiligheid centraal staat. Het beheren van de bermen, sloten en vaarwegen vormen een belangrijk onderdeel. Verder dient het bomenbestand te worden beheerd evenals de beplantingen en de rotondes. Bij alle werkzaamheden dienen tevens te allen tijde de juiste verkeersmaatregelen te worden getroffen.

In beeld

Expertisepagina