Wegen integraal onderhouden

Bermen, sloten en vaarwegen onderhouden, beplantingen en rotondes onderhouden, boombeheer en verkeersmaatregelen treffen

  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
  • 13 kranen (2,5-18 ton)
  • 54 kettingzagen
HEADER Integraal onderhoud wegen.jpg

Wegen integraal onderhouden

Het integraal onderhouden van het groen langs provinciale- en rijkswegen vraagt een goede organisatie, waarbij de veiligheid centraal staat. Het beheren van de bermen, sloten en vaarwegen vormen een belangrijk onderdeel. Verder dient het bomenbestand te worden beheerd evenals de beplantingen en de rotondes. Bij alle werkzaamheden dienen tevens te allen tijde de juiste verkeersmaatregelen te worden getroffen.

In beeld

1. Maaien en ruimen.jpg 2. Klepelzuigcombi.jpg 3. Vangrailmaaier.jpg 4. Bomen snoeien.JPG 5. Hagen knippen.JPG 6. Nachtwerk.jpg 7. Rotondes onderhouden.jpg
Expertisepagina