Gazons aanbrengen

Inzaaien met klein en groot materieel of graszoden aanbrengen
  • 3 klepelarmen voor maaien van ruige grastaluds
  • 43 bladblazers
  • 1 medewerker is deskundig ecoloog in Flora & Fauna

Gazons aanbrengen

Gazons kunnen worden aangebracht door percelen te frezen, egaliseren en in te zaaien, waarbij dit met zowel groot als klein materieel kan worden uitgevoerd. Voor snel resultaat kan ook gekozen worden voor het aanbrengen van graszoden of big-slabs.

In beeld

Expertisepagina