Gazons aanbrengen

Inzaaien met klein en groot materieel of graszoden aanbrengen

  • 3 hetelucht onkruidbranders (HOB)
  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
HEADER Gazons inzaaien.JPG

Gazons aanbrengen

Gazons kunnen worden aangebracht door percelen te frezen, egaliseren en in te zaaien, waarbij dit met zowel groot als klein materieel kan worden uitgevoerd. Voor snel resultaat kan ook gekozen worden voor het aanbrengen van graszoden of big-slabs.

In beeld

1. Inzaaien.jpg 2. Inzaaien.jpg 3. Inzaaien.JPG 4. Graszoden leggen.JPG 5. Graszoden.jpg 6. Graszoden.jpg
Expertisepagina