Gazons aanbrengen

Inzaaien met klein en groot materieel of graszoden aanbrengen

  • 3 klepelarmen voor maaien van ruige grastaluds
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 27.431 heesters en vaste planten geplant (afgelopen jaar)
Inzaaien 2 header.jpg

Gazons aanbrengen

Gazons kunnen worden aangebracht door percelen te frezen, egaliseren en in te zaaien, waarbij dit met zowel groot als klein materieel kan worden uitgevoerd. Voor snel resultaat kan ook gekozen worden voor het aanbrengen van graszoden of big-slabs.

In beeld

Inzaaien 4.JPG 3. Inzaaien.JPG Graszoden leggen (1).JPG 1. Inzaaien.jpg 2. Inzaaien.jpg 5. Graszoden.jpg 6. Graszoden.jpg
Expertisepagina