Begraafplaatsen renoveren

Diverse werkzaamheden uitvoeren op begraafplaatsen

  • 174 grote machines
  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 4 klepelmaaiers voor maaien van ruige grasbermen
HEADER Begraafplaatsen renoveren.JPG

Begraafplaatsen renoveren

Het werken op begraafplaatsen betekent in veel gevallen dat er zeer zorgvuldig gewerkt moet worden met weinig werkruimte. Voor het kappen van bomen, rooien van beplanting, aanbrengen van grindpaden of graspaden, aanbrengen van urngraven en het planten van bomen wordt daarom waar nodig gewerkt met klein materieel.

In beeld

1. Paden.JPG 2. Paden.JPG 3. Grind.JPG 4. Graspaden.JPG 5. Graspaden.JPG 6. Urngraven.JPG 7. Rooien.JPG 8. Rooien.JPG 9. Versnipperen.JPG
Expertisepagina