Grondproducten mengen

Grondproducten mengen en aanmaken

  • 5.400 m3 bomengrond verhandeld (afgelopen jaar)
  • 26.000 m3 groenafval gestort (afgelopen jaar)
  • 600 m3 stoop bomenzand verhandeld (afgelopen jaar)
HEADER Grond mengen.jpg

Grondproducten mengen

Door grondproducten en meststoffen met een mengmachine in de juiste verhouding te mengen kunnen grondproducten als bomengrond, bomenzand en gemengde compostgrond worden aangemaakt die aan alle specifieke vereisten voldoen.

In beeld

1. Grond mengen.jpg 3. Grond mengen.jpg 2. Grond mengen.jpg 4. Zoutgehalte meten.jpg
Expertisepagina