Grondproducten mengen

Grondproducten mengen en aanmaken

  • 12.000 m3 grondhandel (afgelopen jaar)
  • 13 kranen (2,5-18 ton)
  • 10.500 m2 oppervlakte composteringsterrein
HEADER Grond mengen.jpg

Grondproducten mengen

Door grondproducten en meststoffen met een mengmachine in de juiste verhouding te mengen kunnen grondproducten als bomengrond, bomenzand en gemengde compostgrond worden aangemaakt die aan alle specifieke vereisten voldoen.

In beeld

1. Grond mengen.jpg 3. Grond mengen.jpg 2. Grond mengen.jpg 4. Zoutgehalte meten.jpg
Expertisepagina