Groencompost zeven

Groencompost zeven met sterzeefinstallatie

  • 1.474 ton snippers naar biomassacentrales (afgelopen jaar)
  • 2 verkleiningsmachines voor verkleinen groenafval
  • 600 m3 compost verhandeld (afgelopen jaar)
HEADER Compost zeven.jpg

Groencompost zeven

Groencompost wordt gezeefd met behulp van een sterzeefinstallatie, zodat de grove delen worden gescheiden van de fijne delen. De fijne delen zijn geschikt als compostgrond en de grove delen worden opnieuw gecomposteerd. Met een kleinere schudzeef kunnen materialen op lastig bereikbare locaties worden gezeefd.

In beeld

1. Compost zeven.jpg 2. Compost zeven.jpg 3. Compost zeven.jpg 4. Compost zeven.JPG 5. Zeven.JPG 6. Zeven.JPG
Expertisepagina