Verlandingen verwijderen

Vanaf het water verwijderen en afvoeren van verlandingen

  • 77% van de medewerkers heeft Flora & Fauna certificaat niveau 1
  • 904 klic-meldingen gemiddeld per jaar
  • 2 schuifboten (groot en klein) voor baggerwerkzaamheden
DSC04138.JPG

Verlandingen verwijderen

Verlandingen, ook wel rietkraggen genoemd, kunnen in de meeste situaties het best verwijderd worden vanaf het water. Hiervoor kunnen werkvlotten, werkpontons, sleep-/duwboten en elevatorbakken worden ingezet.

In beeld

1. Riet verwijderen.JPG 3. Brug.JPG 4. Rietkraggen.JPG 7. Overslaglocatie.JPG 6. Elevatorbak.JPG 8. Elevatorbak.JPG 9. Elevatorbak.JPG
Expertisepagina