Verlandingen verwijderen

Vanaf het water verwijderen en afvoeren van verlandingen

  • 3 elevatorbakken
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water
DSC04138.JPG

Verlandingen verwijderen

Verlandingen, ook wel rietkraggen genoemd, kunnen in de meeste situaties het best verwijderd worden vanaf het water. Hiervoor kunnen werkvlotten, werkpontons, sleep-/duwboten en elevatorbakken worden ingezet.

In beeld

1. Riet verwijderen.JPG 3. Brug.JPG 4. Rietkraggen.JPG 7. Overslaglocatie.JPG 6. Elevatorbak.JPG 8. Elevatorbak.JPG 9. Elevatorbak.JPG
Expertisepagina