Verlandingen verwijderen

Vanaf het water verwijderen en afvoeren van verlandingen

  • 13 kranen (2,5 ton-18 ton)
  • 2 schuifboten (groot en klein) voor baggerwerkzaamheden
  • 915 klic-meldingen gemiddeld per jaar
DSC04138.JPG

Verlandingen verwijderen

Verlandingen, ook wel rietkraggen genoemd, kunnen in de meeste situaties het best verwijderd worden vanaf het water. Hiervoor kunnen werkvlotten, werkpontons, sleep-/duwboten en elevatorbakken worden ingezet.

In beeld

1. Riet verwijderen.JPG 3. Brug.JPG 4. Rietkraggen.JPG 7. Overslaglocatie.JPG 6. Elevatorbak.JPG 8. Elevatorbak.JPG 9. Elevatorbak.JPG
Expertisepagina