Saneringsbaggerwerk

Waterpartijen met verontreinigde bagger schonen

  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 48 bedrijfsauto's
HEADER Saneringsbaggerwerk.JPG

Saneringsbaggerwerk

Voor het verwijderen van verontreinigde bagger uit waterpartijen is de juiste kennis en ervaring aanwezig. Hierbij kunnen saneringszone's worden ingericht, waarbij deze overslaglocatie en het in te zetten materieel voldoet aan de veiligheidseisen.

In beeld

1. Sanering Brederode.JPG 2. Sanering Brederode.JPG 3. Sanering Brederode.JPG 4. Sanering Brederode.JPG 5. Sanering Brederode.JPG 6. Sanering Brederode.JPG 7. Sanering Amstelveen.JPG 8. Sanering Amstelveen.JPG 9. Sanering Amstelveen.JPG
Expertisepagina