Saneringsbaggerwerk

Waterpartijen met verontreinigde bagger schonen

  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water
  • 4 medewerkers hebben Flora & Fauna certificaat niveau 3
HEADER Saneringsbaggerwerk.JPG

Saneringsbaggerwerk

Voor het verwijderen van verontreinigde bagger uit waterpartijen is de juiste kennis en ervaring aanwezig. Hierbij kunnen saneringszone's worden ingericht, waarbij deze overslaglocatie en het in te zetten materieel voldoet aan de veiligheidseisen.

In beeld

1. Sanering Brederode.JPG 2. Sanering Brederode.JPG 3. Sanering Brederode.JPG 4. Sanering Brederode.JPG 5. Sanering Brederode.JPG 6. Sanering Brederode.JPG 7. Sanering Amstelveen.JPG 8. Sanering Amstelveen.JPG 9. Sanering Amstelveen.JPG
Expertisepagina