Blad van waterbodem verwijderen

Blad van waterbodem verwijderen met maai-/veegboot

  • 3 vrachtauto's
  • 915 klic-meldingen gemiddeld per jaar
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water
HEADER Blad verwijderen.JPG

Blad van waterbodem verwijderen

Watergangen dienen periodiek geschoond te worden van bagger, maar ook stelselmatige bladval in een watergang kan leiden tot een te kleine waterdiepte. Met de maai-/veegboot en een speciaal daarvoor ontwikkelde giek met graafbak kan dit blad van de bodem van een watergang worden verwijderd, waarna dit wordt afgevoerd.

In beeld

1. Blad verwijderen.JPG 2. Blad verwijderen.JPG 3. Blad op de kant.JPG 4. Graafbak.JPG
Expertisepagina