Baggeren met draadkraan

Baggeren tot grotere diepte met een draadkraan

  • 4 sleperboten voor transport in water
  • 13 werkpontons en pontons voor het werken vanaf het water
  • 48 bedrijfsauto's
HEADER Baggeren met draadkraan.JPG

Baggeren met draadkraan

Tegenwoordig worden rupskranen of wielkranen gebruikt bij baggerwerkzaamheden. In de specifieke situaties, waarbij bagger tot grotere diepte dient te worden verwijderd, kan een draadkraan worden ingezet.

In beeld

1. Draadkraan.JPG 2. Draadkraan.JPG 3. Draadkraan.jpg 4. Draadkraan.JPG
Expertisepagina