Groenafval verkleinen

Groenafval verkleinen met Tubgrinder
  • 3.700m3 bomengrond verhandeld (afgelopen jaar)
  • 1.000m3 pk-motor in verkleiningsmachine
  • 800m3 bomenzand 5-8% verhandeld (afgelopen jaar)

Groenafval verkleinen

Net als de Horizontal Grinder is ook de Tubgrinder gespecialiseerd in het verkleinen van groenafval. De Tubgrinder is kleiner, maar is in staat om grotere stobben (tot 250 cm) te verkleinen dankzij de trechterinvoer en de methode van verkleinen.

In beeld

Expertisepagina