Waterwagen

Nieuwe waterwagen

waterwagen1.jpg

Met deze nieuwe extra waterwagen zijn wij in staat om, in de steeds vaker voorkomende droge en warme perioden, meer beplantingen en bomen tijdig van water te voorzien.