Nieuwe heet water onkruidbestrijdingsmachine

De BioMant WS-1 is een aanvulling op het gebied van onkruidbestrijding op verhardingen door middel van heet water. Deze machine is tevens in te zetten met een hogedruk reiniger voor bijvoorbeeld terrassen, vlonders, buitenmeubilair enzovoorts.

Groene Golf foto.JPG