Bokashi maken en uitrijden voor de BUCH-gemeenten

Bokashi-methode

20190416_0722501.jpg

In de gemeentes Heiloo en Bergen voert Stoop Groenvoorziening in opdracht van de BUCH, een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, maaiwerkzaamheden uit. Het maaisel van een aantal bermen is daarbij in 2018 verwerkt conform de Bokashi-methode.

De BUCH heeft er bij de aanbesteding van het maaiwerk voor gekozen om het verwerken van maaisel conform de Bokashi-methode onderdeel te maken van het werkbestek. Voorwaarde daarbij was wel dat er een afnemer voor beschikbaar zou zijn en deze heeft Stoop Groenvoorziening gevonden bij een agrarisch bedrijf.

Bokashi is een Japanse term voor ‘gefermenteerd organisch materiaal’ en de methode is bedoeld om vrijkomend organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. Door het afdekken van het maaisel en het toevoegen van specifieke grondstoffen fermenteert het maaisel geheel in plaats van dat dit composteert. Fermenteren is het omzetten van biologische materialen. Het eindproduct kan worden gebruikt om de bodem te verrijken.

Het vrijkomende maaisel is na afronding van de maaiwerkzaamheden in één fase naar dit terrein afgevoerd, waarna dit in speciaal ingerichte Bokashi-kuilen werd verwerkt. In totaal is er 359 kubieke meter maaisel verwerkt, waarna er extra grondstoffen werden doorgemengd. In deze kuil is 3,59 ton zeeschelpenkalk, 3,59 ton kleimineralen en 718,3 liter Microferm toegevoegd (microferm zijn micro-organismen).

In het voorjaar van 2019 heeft Raymond Slijkerman namens Stoop Groenvoorziening samen met wethouder Jan Houtenbos en veehouder Nico van Assem de eerste Bokashi-oogst beoordeeld, waarna deze door de veehouder over het land is uitgereden.